logo
logo bip
Kanal RSS
Kanal RSS https://bip.powiat.konin.pl/koninp/kanal-rss.xml pl 120 OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2020-roku-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2020 roku  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

]]>
Fri, 30 Oct 2020 10:27:00 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-starosty-koninskiego-z-dnia-30-pazdziernika-2020-roku-o-wydaniu-decyzji-o-zezwoleniu-na-realizacje-inwestycji-drogowej.html Sebastian Tołoczko
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-na-spotkanie-konsultacyjne.html ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

]]>
Fri, 30 Oct 2020 08:47:00 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zaproszenie-na-spotkanie-konsultacyjne.html Sebastian Tołoczko
OGŁOSZENIE O NABORZE https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds/ogloszenie-o-naborze.html OGŁOSZENIE

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda…

]]>
Thu, 29 Oct 2020 15:19:31 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds/ogloszenie-o-naborze.html Eliza Nowaczyk
INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-funduszy-pozabudzetowych-i-strategii-w-wydziale-rozwoju-i-promocji/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html INFORMACJA O WSTĘPNEJ SELEKCJI KANDYDATÓW

]]>
Thu, 29 Oct 2020 15:06:00 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/starostwo-powiatowe-i-jednostki-organizacyjne-powiatu/praca/nabor/nabor-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds.-funduszy-pozabudzetowych-i-strategii-w-wydziale-rozwoju-i-promocji/informacja-o-wstepnej-selekcji-kandydatow.html Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Mielnica Duża, gm. Skulsk https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-mielnica-duza,-gm.-skulsk.html Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Mielnica Duża, gm. Skulsk

]]>
Thu, 29 Oct 2020 09:14:19 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/zawiadomienie-o-czynnościach-podjetych-w-celu-ustalenia-przebiegu-granic-dzialek-ewidencyjnych-polozonych-w-obrebie-mielnica-duza,-gm.-skulsk.html Sebastian Tołoczko
KON3091, Paprotnia, gm. Krzymów https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3091,-paprotnia,-gm.-krzymow.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Wed, 28 Oct 2020 08:46:21 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3091,-paprotnia,-gm.-krzymow.html Eliza Nowaczyk
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/Wydzial-Edukacji-i-Spraw-Spolecznych/pomoc-zdrowotna-dla-nauczycieli.html Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Nadolna - podinspektor ds. edukacji,

pok. 167, parter

tel. +48 /63/ 240 32 28

]]>
Tue, 27 Oct 2020 13:37:18 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/Wydzial-Edukacji-i-Spraw-Spolecznych/pomoc-zdrowotna-dla-nauczycieli.html Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 174/2 o pow. 0,1800 ha, położonej w obrębie Grodziec, gm. Grodziec https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/dsd.html Konin, 27 października 2020 r.

WN.6821.13.2020

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński, działając na podstawie art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 115 ust. 3, art. 124b, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)

zawiadamia

o wszczęciu z dniem 27 października 2020 r. na wniosek Energa – Operator S.A.…

]]>
Tue, 27 Oct 2020 11:07:00 +0100 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/dsd.html Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 15 października 2020 r., znak: PO.ZUZ.3.4210.332m.2020.DW https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-15-pazdziernika-2020-r.,-znak-po.zuz.3.4210.332m.2020.dw.html Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole dotyczące informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Usług Wodnych w Konie, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego WO.6223-16/10 oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia (studnia nr 1, 2, 3 ), m. Golina, Powiat Koniński.

]]>
Thu, 22 Oct 2020 10:19:52 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/ogloszenia4/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-wod-polskich-w-kole-z-dnia-15-pazdziernika-2020-r.,-znak-po.zuz.3.4210.332m.2020.dw.html Eliza Nowaczyk
KON3211 Lubstów, gm. Sompolno https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3211-lubstow,-gm.-sompolno.html Zgodnie z art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 1 lub ust. 6 pkt 1 i 2 ww. ustawy, organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia…

]]>
Wed, 21 Oct 2020 10:05:46 +0200 https://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/srodowisko-naturalne/zgloszenie-instalacji-wytwarzajacej-pola-elektromagnetyczne/kon3211-lubstow,-gm.-sompolno.html Eliza Nowaczyk