logo
logo bip

Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa (...)

UCHWAŁA NR 54/2019 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2019

Załącznik nr 1 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego
Załącznik nr 2 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Załącznik nr 3 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Załącznik nr 4 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania;
Załącznik nr 5 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
Załącznik nr 6 - roztrzygnięcie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-04-16 10:56:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-04-16 10:58:38)
Lista wiadomości