logo
logo bip

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony (...)
 
 
Załącznik nr 1 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
Załącznik nr 2 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
Załącznik nr 3 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Załącznik nr 4 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
Załącznik nr 5 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania;
Załącznik nr 6 - ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Wzory dokumentów:
3) wzór umowy    
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-02-22 08:59:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-02-22 09:02:43)
Lista wiadomości