logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny
Zarząd Powiatu Konińskiego 19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny ogłoszony 29 lutego 2016 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 

Lp.

 Nazwa oferenta/tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

1.         

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Organizacja Powiatowych Dni Rodziny 2016

 12.000,-

46 pkt

12.000,-

      

 Razem

 12.000,-

 

12.000,-

 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowej na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji Powiatowych Dni Rodziny na kwotę 12.000 zł., zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-20 12:29:08)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 12:18:48)
Lista wiadomości