logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania
Zarząd Powiatu Konińskiego 19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania ogłoszony 29 lutego 2016 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 

Lp.

 Nazwa oferenta/tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

       1. 
Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
„Energia wiatrowa energią pokoleń" wakacyjne edukacyjne warsztaty techniczne w zakresie upowszechniania i praktycznego zastosowania energii wiatrowej dla dzieci z gmin Golina, Kazimierz Biskupi, Skulsk i Wilczyn

 3.136,-

 39 pkt

 2.600,-

2.         

Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja
Chrzest Polski w rzeźbie i hafcie - warsztaty
dla młodego pokolenia

5.000,-

 37 pkt

 3.500,-

3.         

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Koninie
Warsztaty artystyczne atrakcyjną formą edukacji kulturalnej

 4.320,-

 42 pkt

 2.500,-

4.         

Fundacja MIELNICA
Integracyjny festiwal nauki - II edycja

4.530,-

34 pkt

 1.400,-

5.         

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale
Historia w pieśniach zamknięta

4.650,-

 

37 pkt

 2.000,-

6.         

Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja
„Ocalić od zapomnienia - 100-lecie szkoły podstawowej w Białej Panieńskiej" - wzmocnienie tożsamości z Małą Ojczyzną poprzez organizację imprezy

 5.800,-

negatywna ocena formalna (niewypełniony pkt 12, brak wypełnienia punktów dot.. oświadczeń, w dokumentacji brak wymaganych załączników: statutu
i deklaracji)

-

7.         

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka
Integracja społeczności lokalnej, Planszówkowe potyczki

3.150,-

negatywna ocena formalna (brak prawidłowego potwierdzenia zgodności statutu z oryginałem, niewłaściwie określony organ administracji publicznej, oferta złożona w niejednoznacznie zdefiniowanym zakresie zadania)

-

 

 Razem

30.586

 

12.000,-

 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania na łączną kwotę 12.000 zł., zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-20 12:25:40)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 12:18:29)
Lista wiadomości