logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Zarząd Powiatu Konińskiego 19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia ogłoszony 29 lutego 2016 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 

Lp.

  Nazwa oferenta/tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

1.         

 

Koniński Klub Amazonki
Krucjata na rzecz zdrowia

6.190,-

 43 pkt

4.000,-

2.         

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie
Czerpiemy radość z życia bez nałogów

6.935,-

 48 pkt

4.500,-

3.         

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Edukacja zdrowego stylu życia

10.560,-

35 pkt

3.000,-

4.         

Stowarzyszenie Dzikie Bobry w Sławsku
W zdrowym ciele zdrowy duch - mieszkańcy powiatu konińskiego witają wakacje w rytmie zumby

2.330,-

 37 pkt

1.000,-

5.         

Stowarzyszenie Mieszkańców Modły
8 wartości zdrowego stylu życia

4.000,-

37 pkt

2.500

       6.
Stowarzyszenie Między ludźmi i jeziorami
Żyj zdrowo, żyj kolorowo

6.400,-

negatywna ocena formalna (pkt  1.12  oferty niewypełniony, w złożonej dokumentacji brak statutu i deklaracji)

-----

7.         

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kazimierzu Biskupim
Obudź swoje ciało

12.000,-

negatywna ocena formalna,
oferta złożona przez nieuprawniony podmiot

-----

 

 Razem

 48.415 ,-

 

15.000,-

 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia na łączną kwotę 15.000 zł., zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-20 12:20:42)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 12:18:08)
Lista wiadomości