logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego
Zarząd Powiatu Konińskiego 19 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony 29 lutego 2016 r.
 
W wyniku otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony i dziedzictwa przyrodniczego na łączną kwotę 70.000 zł.
 

Lp.

 Nazwa oferenta/tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

1.         

Związek Harcerstwa Polskiego
Z ekologią na ty - program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego

 48.500,-

 42 pkt

 13.000,-

2.         

Stowarzyszenie PAMIĘTNIK
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczo-kulturowej w Żychlinie

 3.300,-

 35 pkt

 2.000,-

3.         

 

Parafia Ewangelicko-Reformowana Żychlin k/Konina
Podróż do wnętrza ziemi cz. III

 3.300,-

 31 pkt

3.000,-

4.         

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Zarząd Oddziału w Koninie
Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowych zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie oraz przeprowadzenie akcji znakowania psów w gminach Powiatu Konińskiego

  33.300,-

 47 pkt

 18.800,-

       5.
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals" Rada Krajowa
Opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowania zwierząt w warunkach naturalnych i w schroniskach

 46.400,-

 32 pkt

23.200,-

6.         

Stowarzyszenie Wioskowo Mi
Przystań dla zwierząt poszkodowanych na skutek nieszczęśliwych wypadków w Wioskowo Mi

 18.730,-

 34 pkt

10.000,-

7.         

 

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół"

 -

pkt

Oferta wpłynęła po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu konkursowym; niewłaściwie opisana koperta

 

Razem

153.530,-

 

70.000,-

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-04-20 12:10:58)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 11:39:20)
Lista wiadomości