logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu w 2016 roku mieszkań chronionych
Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Zarząd Powiatu Konińskiego 11 lutego 2016 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu mieszkań chronionych w roku 2016
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do 7 marca 2016 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym ogłoszeniu:
 
Wzory dokumentów:
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:40:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 11:37:35)
Lista wiadomości