logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
Zarząd Powiatu Konińskiego 20 listopada 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej ogłoszony 23 października 2015 r.
 
Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:
 

Lp.

Nazwa oferenta

/ tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

1.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Prowadzenie na terenie powiatu konińskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

179.838 zł.

 

 

35

 

-

 

2.

Fundacja HONESTE VIVERE
Warszawa
 
Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w 2016 r. (1 stycznia 2016 roku - 31 grudnia 2016 roku) na terenie Powiatu Konińskiego
(UMiG Kleczew, UG Kramsk, UMiG Sompolno) 

 

179.838 zł.

 

 

31

 

-

 

 

3.

Fundacja im. Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, Konin

Poradnictwo Prawne
dla mieszkańców powiatu konińskiego 

 

179.838 zł.

 

 

38

 

-

 

 

 

4.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Konin

„Bliżej obywatela"

 

179.838 zł.

 

49

 

179.838 zł.

Oferta poprawna formalnie
i wysoko oceniona merytorycznie. Oferent posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji zadania polegającego na udzielaniu poradnictwa prawnego  w regionie.
 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej dotacji celowej w kwocie 179.838 zł. Towarzystwu Inicjatyw Obywatelskich na powierzenie w 2016 roku realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawne.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-11-20 12:26:43)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 11:35:58)
Lista wiadomości