logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego 18 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu Konińskiego 31 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony 18 lutego 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:

Lp.

Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Wnioskowana kwota
Ilość punktów
Proponowana kwota dotacji

Uwagi

 

Wspieranie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży

1.

Fundacja Bądź Zaradny
Rozwój i promocja kultury
w Powiecie Konińskim poprzez warsztaty malowania
i występy artystyczne
z oddziaływaniami profilaktycznymi

 

7.000,

 

24 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

2.

Stowarzyszenie Oświatowe Lepsza Edukacja„Teatr maski" Dąbroszyn 2015 (maska antyczna, maska współczesna)

 

5.900

 

38 pkt

 

5.200

 

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Koninie „Powiat koniński - kuźnią talentów dziecięcych"

 

10.650

 

26 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

4.

Stowarzyszenie „Dzikie Bobry"
w Sławsku „Roztańczony przedszkolak w powiecie konińskim"

 

8.380

 

35 pkt

 

6.080

 

 

Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym

 

5.

TPD Oddział Gminny w Rzgowie
„Przez zabawę do nauki"

 

4.550

 

24 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

 

6.

Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina
Plener malarski „Na żychlińską nutę"

 

4.545

 

32 pkt

 

4.065

 

 

7.

OSP Rychwał
„Bronią języka - słowo i pieśń w 70. rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem"

 

6.450

 

33 pkt

 

4.600

 

 

8.

Stowarzyszenie Pamiętnik, Żychlin
Integracja międzypokoleniowa - Żychlin 2015

 

13.500

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(nie załączono KRS, w ofercie nie wymieniono załączników)

 

9.

Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
Wilczyńskie Koncerty Promenadowe „Największe przeboje muzyki operetkowej"

 

3.880

 

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(brak statutu, pkt IV.3  oferty niewypełniony)

 

Wspieranie przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu

 

10.

OSP Rychwał
XII Rychwalskie Impresje Muzyczne - Powiatowy Piknik Orkiestr

 

7.580

 

47 pkt

 

7.580

 

 

11.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
Wielkopolskie rękodzieło artystyczne

 

4.440

 

28 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

 

12.

Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne
Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
oraz warsztaty wokalne

 

1.950

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej
(brak statutu pkt IV.3  oferty niewypełniony, nie wybrano formy realizacji zadania)

 

Ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej

 

13.

Fundacja ERKA
„Szlakiem sztuki romańskiej i gotyckiej"

 

19.570

 

21 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

 

14.

Klub Biegacza Wartko
„Znam zabytki sakralne powiatu konińskiego" warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu konińskiego dla dzieci z gmin: Golina Kramsk, Skulsk, Ślesin, Wilczyn"

 

6.285

 

41 pkt

 

6.285

 

 

15.

Parafia Ewangelicko - Reformowana w Żychlinie
„Żychlin - miejsce niezwykłe" - folder

 

10.000

 

20 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

 

16.

PTTK O/Konin
Promocja dziedzictwa regionalnego powiatu konińskiego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (geocaching)

 

4.860,

 

28 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów tj. 30
(60% z 50 pkt)

 

17.

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół" z Biskupic
Dziedzictwo kulturowe gmin powiatu konińskiego położonych na terenie dawnej Puszczy Pyzdrskiej - warsztaty etnograficzno - fotograficzne

 

2.320

 

-

 

-

Ocenę zakończono
na kryteriach organizacyjnych, ponieważ oferta nie uzyskała minimalnej liczny punktów
 tj. 10 %.

 

18.

Stowarzyszenie „Skulsk - Nasze Wspólne Dobro"
Promocja jedynego w Polsce Mauzoleum  Harcerstwa

 

17.600

 

26 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów t.j. 30
(60% z 50 pkt)

 

19.

Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja"
„Od rękodzieła do dialogu pokoleń" - warsztaty międzypokoleniowe

 

7.510

 

29 pkt

 

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów t.j. 30
(60% z 50 pkt)

 

 

 

 

 

 

 

20.

Stowarzyszenie Edukacyjne Przyszłość
Organizowanie warsztatów nauki rzeźby dla uczniów oraz młodzieży i przygotowanie do konkursu gminnego na najpiękniej wykonaną rzeźbę

 

3.380

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona w niezdefiniowanym zakresie zadania, nieprawidłowo złożone oświadczenia - brak zaznaczenia przy oświadczeniu o zaleganiu bądź nie z tytułu podatków lub ubez.społ.)

 

21.

Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet
„Kropka w kropkę - jaka matka taka córka, jaki ojciec taki syn"

 

17.840

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona w niezdefiniowanym zakresie zadania, wskazano niewłaściwy organ przyznający dotację)

 

22.

Stowarzyszenie Przyjazne Zywertowo
Nie tylko starożytni kochali teatr - współczesne Dionizje

 

8.070

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona w niezdefiniowanym zakresie zadania, punkty dot inwestycji powinny być  zaznaczone „nie dotyczy")

 

23.

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów
Archiwizacja i popularyzacji dziedzictwa kultury ludowej, na przykładzie kapliczek przydrożnych w powiecie konińskim

 

9.500

Oferta nie uzyskała pozytywnej oceny formalnej (oferta złożona w niezdefiniowanym zakresie zadania)

 

 
Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury na łączną kwotę 33.810 zł zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-31 13:49:56)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-04 11:46:17)
Lista wiadomości