logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszonego 18 lutego 2015 r.

Zarząd Powiatu Konińskiego 31 marca 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszony 18 lutego 2015 r.

Poniższa tabela przedstawia wyniki prac komisji konkursowej opiniującej oferty, które wpłynęły na konkurs:

Lp.

Ochrona i promocja zdrowia

Nazwa oferenta/tytuł zadania

Wnioskowana kwota

Ilość punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

1.        

Stowarzyszenie edukacyjne „Przyszłość"
z Bilczewa,
„Festyn rodzinny"

 

3.047

 

13 pkt

-

Oferta nie uzyskała minimalnej liczby punktów
tj. 30 (60% z 50 pkt)

2.        

Koniński Klub „Amazonki" ,
„Coś dla ciała, coś dla ducha" - promowanie postaw prozdrowotnych wśród Amazonek
i mieszkanek Powiatu Konińskiego

 

9.700

 

47 pkt

 

7.200

 

3.        

Stowarzyszenie „Dzikie Bobry"
„Powitanie wakacji" zdrowy spacer
z nordic walking w powiecie konińskim

 

2.920

 

46 pkt

 

2.320

 

4.        

Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologiczno-Ginekologicznymi „Magnolia",
Rola właściwego żywienia oraz aktywności fizycznej dla pacjenta onkologicznego. Znaczenie właściwego żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce przeciwnowotworowej,

 

1.765

 

41 pkt

 

1.690

 

Zarząd Powiatu Konińskiego w wyniku otwartego konkursu ofert udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia na łączną kwotę 11.210 zł. zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej.

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-31 13:33:52)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-04 11:45:40)
Lista wiadomości