logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 18 lutego 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 13 marca 2015 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym ogłoszeniu:
 
Wzory dokumentów:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-18 14:09:27)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 15:06:32)
Lista wiadomości