logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2015-2018

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 13 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w latach 2015-2018.  

Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 5 grudnia 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym ogłoszeniu:
 
Wzory dokumentów:
 
Podstawa prawna:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-11-14 09:47:11)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 15:05:10)
Lista wiadomości