logo
logo bip
Wyniki konkursu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2012
Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012. rozstrzygnął ogłoszony w dniu 29 lutego br. konkurs dotyczący zlecenia organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2012 r.
Ogólna kwota przyznanych na ten cel dotacji wyniosła 41 000,00 zł :
Dotacje na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otrzymały następujące podmioty:
1) w dziedzinie wspierania przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego powiatu:
a) Fundacja SIC z Poznania na zadanie „XIII Plener Malarski - Ślesin 2012"- kwota dotacji 10 000,00 zł;
b) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zarzewie na zadanie „Biesiada Zarzewska - pomoc odnowy wsi, ochrony kultury ludowej"- kwota dotacji 2 000,00 zł;
2) w dziedzinie ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej:
a) Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty" ze Ślesina na zadanie „Rewitalizacja kultury ludowej na terenie Miasta i Gminy Ślesin"- kwota dotacji 5 000,00 zł;
b) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie na zadanie „Stworzenie multimedialnej bazy informacyjnej o dziedzictwie subregionu konińskiego"- kwota dotacji 6 000,00 zł;
c) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lisiec Wielki i okolic na zadanie „Noc Świętojańska nad stawami, kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Stare Miasto"- kwota dotacji 3 000,00 zł;
d) Stowarzyszenie „Między Ludźmi i Jeziorami" z Kazimierza Biskupiego na zadanie „Dawne Zawody"- kwota dotacji 3 000,00 zł;
3) w dziedzinie wspierania edukacji artystycznej dzieci i młodzieży:
a) Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne InArt z Konina na zadanie „Jan Paweł II - liczy się świętość"- kwota dotacji 3 000,00 zł;
b) Ochotnicza Straż Pożarna z Rychwała - Orkiestra Dęta Quantum na zadanie „Aktywność kulturalna sposobem na sukces - warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży"- kwota dotacji 5 000,00 zł;
c) Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Zarzewka na zadanie „Odkrywam siebie"- kwota dotacji 4 000,00 zł;

Z powodu uchybień formalnych dotacji nie otrzymali następujący oferenci :
1) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska HUFIEC Konin na zadanie „ Rok Regionów - program edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego";
2) Parafia Ewangelicko-Reformowana w Żychlinie na zadanie „Promocja tradycji i kultury powiatu konińskiego - koncert z udziałem gości zagranicznych";
3) Stowarzyszenie „Skulsk Nasze Wspólne Dobro" na zadanie „Powiatowe Targi Organizacji Pozarządowych";
4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Koninie na zadanie „ Obchody Roku Janusza Korczaka. Nie ma dzieci - są ludzie";
5) Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina na zadanie „Wieńczę Talent i Cnotę";
6) Stowarzyszenie Chór Viribus Unitis na zadanie „ Otwarta lekcja kultury- przełamać barierę dźwięku"

Na skutek niskiej oceny merytorycznej zadań przedstawionych w ofertach dotacji nie przyznano również następującym podmiotom:
1) Konińskiej Fundacji Kultury na zadanie „Festiwal kultury ludowej - w stronę tradycji";
2) Stowarzyszeniu Niezależna Formacja Kulturalna Grupa Żerków na zadanie „Organizacja cyklu koncertów i wernisaży w Galerii Rychwał";
3) Stowarzyszeniu „Działkowiec" przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „HUTNIK" w Koninie na zadanie „Powadzenie amatorskiego zespołu wokalnego";
4) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Tradycja" z Węglowa Kolonia na zadanie „Jarmark Św. Augustyna - kultywowanie tradycji";
5) Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin na zadanie „XI Edycja Święta Pyrczoka";
6) Stowarzyszeniu Społecznemu z siedzibą w Czartówku na zadanie „Prawdziwa historia Piasta Kołodzieja i jego żony Rzepichy - opowieść o powstaniu państwa polskiego";
7) Stowarzyszeniu„ Dzikie Bobry" ze Sławska na zadanie „Ochrona dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej na terenie gminy Rzgów";
8) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Tradycja" z Węglewa Kolonia na zadanie „Kultywowanie tradycji - koncert odpustowy";
9) Stowarzyszeniu Oświatowemu „Lepsza Edukacja" z Dąbroszyna na zadanie „Cyrk to też teatr - aktorstwo cyrkowe";
10) Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Tradycja" z Węglowa Kolonia na zadanie „Plener malarski i rzeźbiarski - kultywowanie tradycji".

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Nawrocka Romualda
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-04-19 09:25:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:46:31)
Lista wiadomości