logo
logo bip
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert w roku 2012
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 12 czerwca ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 Termin składania ofert upływa w dniu 5 lipca 2012 roku.
 
Bliższe informacje dotyczące konkursu w załączonych ogłoszeniach:
 
  - wzory niektórych dokumentów, które należy załączyć do oferty: wzór deklaracji i oświadczenia
 
 
- wzory niektórych dokumentów, które należy załączyć do oferty: wzór deklaracji i oświadczenia
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Nawrocka Romualda
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-06-13 14:28:46)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:45:50)
Lista wiadomości