logo
logo bip
UCHWAŁA NR 71/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku
UCHWAŁA NR  71/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 18 lipca 2011 r.
 
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku
 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2011 roku oraz uchwałą Nr 62 /2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku polegającego na prowadzeniu indywidualnych zajęć, które usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i różnych środowiskach w drodze otwartego konkursu ofert wyłoniono następujące podmioty:
1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami Intelektualnymi ,,GEPETTO” w Koninie, któremu przyznaje się dotację w kwocie 25 000,00 zł;
2) Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Otwarcie” w Koninie, której przyznaje się dotację w kwocie 10 000,00 zł.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd  Powiatu:
1. Małgorzata Waszak
2. Andrzej Nowak
3. Stanisław Głąbicki
4. Tadeusz Jaroszewski
5.Jacek Wysocki
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2011-07-18 14:33:35)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:22:49)
Lista wiadomości