logo
logo bip
UCHWAŁA NR 47/2011 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku
UCHWAŁA NR 47/2011
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO
 
z dnia 29 kwietnia  2011 r.
 
w sprawie wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku
 
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 ust 1 pkt 16  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr III/17/10 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i wolontariatu w 2011 roku oraz uchwałą Nr 32 /2011 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2011 roku uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
W celu dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji przyznaje się dotację w łącznej kwocie 54 238 zł wybierając oferty złożone przez następujące podmioty:
1. w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży:
1) Parafię Ewangelicko - Reformowaną w Żychlinie - na promowanie zabytków Zespołu Kalwińskiego na historycznym szlaku  Żychlina.
Wysokość przyznanej dotacji wynosi 2 200 zł.
 
2. w dziedzinie prowadzenia amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania i ochrony tradycji:
1) Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin w Piotrkowicach - na organizację imprezy pn. ,,Święto pyrczoka i obsypunki".
Wysokość przyznanej dotacji wynosi 2 400 zł.
2) Stowarzyszenie ,,Działkowiec" przy rodzinnym ogrodzie Hutnik w Koninie na propagowanie pieśni patriotycznej i rodzimego folkloru w powiecie konińskim.
Wysokość dotacji 3 500 zł.
 
3. w dziedzinie organizacji imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu konińskiego w zakresie folkloru i rękodzieła artystycznego oraz ludowego:
1) Fundację Sic - Centrum Informacji Społecznej w Poznaniu - na organizację ogólnopolskiego pleneru malarskiego oraz zbiorowej wystawy autorskiej pn. ,,XII Plener Malarski Ślesin 2011".
Wysokość dotacji 10 000 zł .
2) Polski Związek Chórów  i Orkiestr Oddział w Lesznie - na organizację IV Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr w  Licheniu pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prymasa Polski.
Wysokość dotacji  5 000 zł.
3)Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej - na realizację przedsięwzięcia kulturalnego pn.  „Muzyka nocy letniej". 
Wysokość dotacji 3 150 zł.
 
4. w dziedzinie wydawania niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu dotyczących tradycji i kultury powiatu konińskiego:
 
1) Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Marii Magdaleny w Sompolnie na publikację historii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Marii Magdaleny w Sompolnie od XIV - do XX wieku.
Wysokość dotacji 8 000 zł.
2) Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Koninie - na utworzenie multimedialnej Bazy Informacyjnej o Dziedzictwie Kulturowym powiatu Konińskiego od X do XVIII wieku.
Wysokość dotacji 5 000 zł.
 
5. w dziedzinie upowszechniania kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież:
1) Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne IN ART w Koninie - na wystawę fotografii i koncert jazzowy „Jazz jest Tajemnicą".
Wysokość dotacji 4 988 zł.
2) Stowarzyszenie „Skulsk - Nasze Wspólne Dobro" w Skulsku - na edukację kulturalną  dzieci i młodzieży.
Wysokość dotacji 1 500 zł.
3) Stowarzyszenie Przyjaciół Żychlina - na muzyczne warsztaty edukacyjne pn. „Muzyka  Chopina wśród dzieci i młodzieży".
Wysokość dotacji 1 500 zł.
 
6. w dziedzinie promocji kultury powiatu konińskiego i wymiany kulturalnej w kraju i za granicą:
1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale - na zadanie o nazwie ,,Niejedna kultura w jednej Europie - Quantum na festiwalu orkiestr dętych w Austrii".
Wysokość dotacji 7 000 zł.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd  Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik.
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2011-05-02 11:17:49)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:24:49)
Lista wiadomości