logo
logo bip
UCHWAŁA NR 10/10 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 - 2013

 UCHWAŁA NR 10/10

ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wyboru ofert na zlecenie realizacji zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 - 2013

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIV/173/09 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010 oraz uchwałą Nr 3/10 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013 uchwala się, co następuje:

§1

1. W celu realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2011 r. w drodze otwartego konkursu ofert wyłoniono następujące podmioty:

1) Fundację „Mielnica" w Koninie - na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Środowiskowego Domu Samopomocy im. Piotra Janaszka w Koninie, której przyznaje się dotację dla 35 uczestników w kwocie 391 440,00 zł;

2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockiem - na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi -Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem, któremu przyznaje się dotację dla 30 uczestników w kwocie 335 520,00 zł.

2. Wysokość dotacji w latach następnych będzie określona w aneksie do umowy w oparciu o przyszłe projekty budżetowe

§2

Zlecenie realizacji powyższego zadania mającego na celu prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011 - 2013 odbędzie się w oparciu o zawarte umowy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Jacek Bogusław Wysocki

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: (2010-12-30 10:46:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:33:26)
Lista wiadomości