logo
logo bip
Informacja w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przyznanie dotacji na ich wsparcie

                                                                                               Konin, 10 listopada 2010 r.

 

Informacja
w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przyznanie dotacji na ich wsparcie.

 

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2010 r. działając na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozpatrzył wnioski złożone przez:

1/ Fundację Mielnica w Koninie;

2/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim;

Po zapoznaniu się z zakresem poszczególnych zadań uznał celowość realizacji tych zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Zarząd postanowił niżej wymienionym organizacjom pozarządowym przyznać dotację na ich realizację z pominięciem otwartego konkursu ofert. I tak:

1. Fundacja Mielnica w Koninie otrzymała wsparcie finansowe na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z południowej części powiatu konińskiego na zajęcia rehabilitacyjne w Koninie w miesiącu listopadzie i grudniu br. Przyznano dotację w kwocie 5.000 zł.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość" w Głębockim otrzymało wsparcie finansowe na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z północnej części terenu powiatu konińskiego na zajęcia rehabilitacyjne w Głębockim w miesiącu listopadzie i grudniu br. Przyznano kwotę dotacji w kwocie 5.000 zł.

Środki finansowe na wsparcie wymienionych zadań zabezpieczone są w Budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 w Dz.853, R.85311, § 2810 - Fundacje, § 2810 - Stowarzyszenia.

 

Starosta Koniński
Stanisław Bielik
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Romualda Nawrocka
  • Informacja opublikowana przez: (2010-11-16 12:37:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:35:40)
Lista wiadomości