logo
logo bip
Informacja w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia i przyznanie dotacji na ich wsparcie.

 Konin, 24 sierpnia 2010 r.

 

Informacja
w sprawie rozpatrzenia celowości realizacji zadań publicznych z zakresu
 promocji i ochrony zdrowia i przyznanie dotacji na ich wsparcie.
 

 

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2010 r. działając na podstawie art. 19 pkt 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozpatrzył wnioski złożone przez:

1/ Stowarzyszenie Kobiet z problemami onkologiczno - ginekologicznymi „Magnolia" z Żychlina;

2/ Koniński Klub „Amazonki w Koninie;

3/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę" w Rychwale.

Po zapoznaniu się z zakresem poszczególnych zadań uznał celowość realizacji zadań

publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia niżej wymienionych organizacjom pozarządowym i przyznał dotacje na ich wsparcie z pominięciem otwartego konkursu ofert i tak:

1.  Stowarzyszeniu Kobiet z problemami onkologiczno - ginekologicznymi „Magnolia" z Żychlina na wsparcie realizacji zadania w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy pod tytułem „Dbaj o siebie - wykonaj cytologię oraz raka jądra „Odważni wygrywają" przyznano dotację w kwocie 5.800 zł.

2.  Konińskiemu Klubowi „Amazonki w Koninie na wsparcie zadania w zakresie prowadzenia działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki onkologicznej dla mieszkańców powiatu konińskiego pt. Promocja zdrowia i profilaktyka leży w twoim interesie" przyznano kwotę dotacji w kwocie 5.000 zł.

3. Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Każdy ma szansę" w Rychwale na wsparcie realizacji zadania pt. „Ruch i zdrowe odżywianie to dobra kondycja i zdrowie" przyznano dotację w kwocie 3.700 zł,

Środki finansowe na wsparcie wymienionych zadań zabezpieczone są w Budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2010 w dziale: ochrona zdrowia / pozostała działalność.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Bożena Wróbel
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-08-24 13:46:09)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 13:36:42)
Lista wiadomości