logo
logo bip
Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej
Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-16 12:17:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-16 12:18:41)
Lista wiadomości