logo
logo bip
Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej
UCHWAŁA NR 301/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (...)

UCHWAŁA NR 301/2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-29 12:13:36)
Lista wiadomości