logo
logo bip
Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej
Wykaz złożonych ofert w trybie 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert) w dniach 02-07.07.2021 r.

Lp.

Zakres (rodzaj) zadania i kwota zaplanowanych środków

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

termin realizacji

max 90 dni

Wartość zadania

Wnioskowana Dotacja

Uwagi/proponowana kwota dotacji

I.

Kultura sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1.Stowarzyszenie Polska Gospodyni

„Polskie kapliczki nasza tożsamość narodowa – jako inspiracja do realizacji prac. Prezentacja słowno-muzyczna oraz warsztaty planistyczno-rzeźbiarskie”

61 dni

6500,00

5800,00

 

RAZEM

6500,00

5800,00

 

II.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1.Stowarzyszenie „Kopernik”

„Młodzi ekolodzy cz. III”

01.09-28.11.2021

89 dni

9980,00

9000,00

 

RAZEM

9980,00

9000,00

 

III.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.Stowarzyszenie Warta Rumin

Organizacja zajęć i treningów w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu gminy Stare Miasto w dwóch kategoriach wiekowych.

90 dni

2950,00

2400,00

 

2. GKS Warta Krzymów

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

71 dni

6000,00

4200,00

 

RAZEM

8950,00

6600,00

 

IV.

Realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Fundacja „Barwy Kultury”

I Powiatowy Integracyjny Festiwal Piosenki „Razem”

83 dni

11000,00

10000,00

 

2. Fundacja „Barwy Kultury”

„Zimowe marzenie” Piosenka i teledysk

69 dni

11000,00

10000,00

 

3. Fundacja „Nowe Życie” dla poszkodowanych losowo

Integracyjny Turniej Gry w Kręgle Osób Niepełnosprawnych – Edycja 3

90 dni

10000,00

10000,00

 

RAZEM

32000,00

30000,00

 

 

Łącznie

7 ofert

 

 

57430,00

51400,00

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-08 13:11:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-14 09:52:09)
Lista wiadomości