logo
logo bip
Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej
UCHWAŁA NR 279 /2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Oświata (...)

UCHWAŁA NR 279 /2021 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie uznania celowości i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Oświata i wychowanie; Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ochrona i promocja zdrowia

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-04-29 13:11:53)
Lista wiadomości