logo
logo bip
Dotacje dla NGO przyznawane w drodze pozakonkursowej
Wykaz złożonych ofert w trybie 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z pominięciem otwartego konkursu ofert) - 14.04.2021 r.

Lp.

Zakres (rodzaj) zadania i kwota zaplanowanych środków

Nazwa Oferenta

Nazwa zadania

termin realizacji

max 90 dni

Wartość zadania

Wnioskowana Dotacja

Uwagi/proponowana kwota dotacji

I.

Kultura sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

50.000,00 zł

 

1. Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Otwarcie

Szlakiem pierwszych Piastów

01.07.-31.08.2021

62 dni

4499,18

4049,26

 

2. Stowarzyszenie Kulturalne Tradycja

Plener artystyczny „Dla każdego coś dobrego”

01.06.-30.09.2021

122 dni

8080,00

5580,00

Realizacja zadania powyżej 90 dni

3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk

„Jesienne spotkania z tańcem” – zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

01.09.-27.10.2021

57 dni

9350,00

8000,00

 

4. Wilczyńskie Towarzystwo Muzyczne

Warsztaty muzyczne oraz artystyczne spotkania orkiestr dętych

11.06.-5.09.2021

87 dni

5360,00

4460,00

 

5. Parafia Ewangelicko – Reformowana w Żychlinie

Koncert Warszawskiego Chóru Kameralnego wraz z transmisją multimedialną

01.09.-28.11.2021

89 dni

11215,00

10000,00

 

6. Stowarzyszenie im. Antoniego Sulczyńskiego

Warsztaty plastyczne im. Antoniego Sulczyńskiego

1.06.-27.08.2021

88 dni

5120,00

4400,00

 

7. Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Letnie Koncerty

12.06.-31.08.2021

81 dni

11200,00

10000,00

 

8.Stowarzyszenie „Razem dla Goliny”

Festiwal Kultury Lokalnej

09.08.-22.10.2021

75 dni

29800,00

7500,00

 

9. OSP w Rychwale

Pieśni naszej historii

01.09.-27.11.2021

88 dni

18760,00

5950,00

 

10. Stowarzyszenie Vida Artis

XVIII Rychwalskie Impresje Muzyczne – Piknik Orkiestr

23.07.-17.10.2021

90 dni

21750,00

6810,00

 

RAZEM

125.134,18

66.749,26

 

II.

Oświata i Wychowanie

20.000,00

1. Fundacja Konin Dzieciom

Bezpłatna konferencja naukowa „Edukacyjne konfrontacje – Alternatywy i innowacje w/dla edukacji”

01.09.-15.11.2021

76 dni

11244,00

10000,00

 

2. Fundacja Głos Koniński

Wystawa edukacyjna „Pilocil”

10.05.-15.07.2021

67 dni

8800,00

6747,82

 

3. Stowarzyszenie Kopernik

Poznajemy historię naszego regionu

01.09.-26.11.2021

87 dni

10000,00

9000,00

 

4. Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Działania edukacyjne związane z historią wsi Posada

10.05.-31.07.2021

83 dni

11200,00

10000,00

 

5. Stowarzyszenie Vida Artis

Domowy Teatr On-Line

10.06.-5.09.2021

88 dni

5950,00

3700,00

 

RAZEM

47.194,00

39.447,82

 

III.

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

30.000,00

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Powiatu Konińskiego

01.09.-27.11.2021

88 dni

16000,00

10000,00

 

2. Stowarzyszenie Edukacyjne „Jesteśmy Razem”

Razem dla Przyrody

12.10.-31.12.2021

88 dni

11200,00

10000,00

 

3. Stowarzyszenie „Kopernik”

„Młodzi ekolodzy cz. III”

01.09.-28.11.2021

89 dni

10000,00

9000,00

 

4. Stowarzyszenie „Razem dla Szkół”

Poznajemy i chronimy środowisko naturalne – ekologiczny projekt edukacyjny

02.09.-31.11.2021

90 dni

5100,00

3900,00

 

5. Fundacja grupa Inicjatywna Pałac Posada

Zielone płuca powiatu konińskiego

01.09.-31.10.2021

61 dni

11200,00

10000,00

 

RAZEM

53.500,00

42.900,00

 

IV.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

40.000,00

1. Aeroklub Koniński

Cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży w sporcie szybowcowym

1.08.-15.10.2021

76 dni

9700,00

5000,00

 

2. UKS Boguszyczki

Aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców gminy Wierzbinek

02.08.-29.10.2021

89 dni

5070,00

4500,00

 

3. Klub Sportowy Górnik Konin

XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Orlików Starszych im. Mariana Paska

26.06.2021

1 dzień

3980,00

3450,00

 

4. KS TEAM Stare Miasto

Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki siatkowej dla dzieci do lat 18.

01.09.-30.11.2021

91 dni

3000,00

3000,00

Przekroczenie terminu realizacji zadania o 1 dzień. Brak wymaganego wkładu własnego.

5. Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Zwiększenie dostępu do zajęć tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego 

14.06.-31.08.2021

62 dni

11200,00

10000,00

 

6. LKS Zjednoczeni Rychwał

Prowadzenie Zajęć Sportowych z zakresu piłki nożnej dla dzieci do lat 18.

02.09.-30.11.2021

90 dni

3600,00

3600,00

Brak wymaganego wkładu własnego 10%

7. GKS Rzgów

GKS najlepszy jest! – organizacja zajęć piłkarskich dla mieszkańców gminy Rzgów

10.05.-31.07.2021

83 dni

3600,00

3000,00

 

8. LZS „Orzeł” Osiecza

Zostań siatkarskim orłem – organizacja zajęć siatkarskich dla mieszkańców gminy Rzgów

02.09.-30.11.2021

90 dni

3600,00

3000,00

 

9. UKS w Lipicach

Rozwijanie sportowych zainteresowań poprzez organizację zajęć treningowych oraz organizację i udział w rozgrywkach piłkarskich dla dzieci i młodzieży

02.09.-30.11.2021

90 dni

4000,00

3000,00

 

RAZEM

47.750,00

38.550,00

 

V.

Ochrona i promocja zdrowia

20.000,00

1. Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „Horyzont”

Przeciwdziałanie dolegliwościom bólowym kręgosłupa i stawów obwodowych za pomocą metody poizometrycznej relaksacji mięśniowej i metody PNF

14.05.-31.07.2021

79 dni

7886,64

5836,64

 

2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Koninie

Aktywność ruchowa kluczem do zdrowia SM-owców!

10.05.-31.07.2021

83 dni

7020,00

6000,00

 

3. Stowarzyszenie Medical Innovations Concept

Tydzień dla zdrowa

10.05.-31.07.2021

83 dni

12040,00

10.000,00

.

4. Fundacja Grupa Inicjatywna Pałac Posada

Pakiety ochrony osobistej dla seniorów z powiatu konińskiego

10.05.-30.06.2021

62 dni

11200,00

10000,00

.

5. Stowarzyszenie „Razem dla Szkół"

Prozdrowotna postawa życiowa wśród dzieci  i młodzieży

02.09.-30.11.2021

90 dni

5600,00

4800,00

 

6. TPD Rychwał

Zdrowie mieszkańców Powiatu Konińskiego jest najważniejsze

10.05.-15.05.2021

6 dni

6000,00

5000,00

 

RAZEM

49.746,64

31.636,64

 

 

Łącznie

160.000,00

35 ofert

 

 

324.324,82

219.283,72

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-04-15 14:09:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-04-15 15:12:00)
Lista wiadomości