logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Dwudniowe warsztaty koronkarstwa i wikliniarstw dla seniorów"
Oferta realizacji zadania publicznego „Dwudniowe warsztaty koronkarstwa i wikliniarstw dla seniorów"
 
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja", na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające na realizacji projektów kulturalnych o charakterze społecznym.
 
Treść oferty dostępna jest na:
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie od 13 do 20 sierpnia 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-13 11:07:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-26 13:10:04)
Lista wiadomości