logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Plenerowy teatr młodego aktora " warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne"
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą „Plenerowy teatr młodego aktora - warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne" przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu VIDA ARTIS.
 
Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność z zakresu oświaty i wychowania Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 4 500,00 zł.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Szałkiewicz
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-03 14:17:03)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:55:50)
Lista wiadomości