logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży"
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zajęcia instrumentalne dla dzieci i młodzieży" przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.
 
Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 3 000,00 zł.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Szałkiewicz
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-03 14:15:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:55:25)
Lista wiadomości