logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Plenerowy teatr młodego aktora - warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne"

Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej:  Stowarzyszenie VIDA  ARTIS  na realizację zadania publicznego z zakresu  oświaty i wychowania, polegającego na rozwijaniu zainteresowań i kompetencji naukowych, pod tytułem:  „Plenerowy teatr młodego aktora - warsztaty wyrównujące szanse edukacyjne".

 

Treść oferty dostępna jest na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. 63 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl

OFERTA

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Anna Freger (2015-07-02 12:58:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-18 14:08:36)
Lista wiadomości