logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Artystyczne warsztaty rękodzieła"

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Artystyczne warsztaty rękodzieła" przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Złotkowy.

Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającego na wspieraniu przedsięwzięć o charakterze edukacji artystycznej dzieci i młodzieży Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 3.100 zł.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Anna Freger (2015-07-01 10:15:25)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:55:03)
Lista wiadomości