logo
logo bip

Rozstrzygnięcie ofert realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadań publicznych przyznał dotacje w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 
1. Stowarzyszeniu WioskowoMi kwotę 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Poprawa warunków bytowania zwierząt przebywających w domu tymczasowym Stowarzyszenia WioskowoMi poprzez budowę kojcy dla psów",
 
2. Stowarzyszeniu Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu kwotę 6.000 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej",
 
3. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku kwotę 3.200 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „FESTIWAL HISTORII I SZTUKI im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba".
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-06-17 13:01:18)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:54:39)
Lista wiadomości