logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Festiwal historii i sztuki im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba"

Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku, na zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegające na wspieraniu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży pn.: „Festiwal historii i sztuki im. Marcina ze Sławska Herbu Zaremba".

Treść oferty dostępna jest na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. 63 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl

OFERTA

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Anna Freger (2015-06-03 11:24:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-18 14:09:35)
Lista wiadomości