logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Powiat Koniński " kuźnią talentów dziecięcych"
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych" przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszeniu Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie.
 
Na wsparcie przedsięwzięcia, które wpisuje się w działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegającą na wspieraniu edukacji artystycznej dzieci i młodzieży pod nazwą „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych"  Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 5.600 zł.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-29 10:09:12)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:54:15)
Lista wiadomości