logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej"
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaję do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Rodzina, Kultura, Edukacja, Rozwój Wsi Centrum w Grodźcu, na zadanie publiczne z zakresu ekologii zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej".
 
Treść oferty dostępna jest na:
  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. 63 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-21 12:53:24)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-08-18 14:06:34)
Lista wiadomości