logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Inpetus " synergia pokoleń"
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej - SED Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej w Kleczewie, na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Inpetus - synergia pokoleń".
Treść oferty dostępna jest na:
  • stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 23 kwietnia 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-16 12:27:38)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-21 10:00:17)
Lista wiadomości