logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Wspólnie po zdrowie"
 
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rychwale, na zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Wspólnie po zdrowie".
 
Treść oferty dostępna również na:
  • stronie stronie powiatu konińskiego
  • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2015 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-14 08:43:30)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-21 10:00:43)
Lista wiadomości