logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego pn. "Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego (X-XVIII wiek), przeznaczonej do promocji i edukacji " etap III"
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego (X-XVIII wiek), przeznaczonej do promocji i edukacji - etap III", przyznał dotację w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział w Koninie.
                                          
Inicjatywa ta wpisuje się w działalność kulturalną powiatu oraz w zadania z zakresu ochrony dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej.
 
Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu środków z budżetu powiatu na przedmiotowe zadanie w wysokości 9.000 zł.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-21 11:52:55)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:52:46)
Lista wiadomości