logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego.(X " XVIII wiek) przeznaczonej do promocji i edukacji " etap III" (złożona w trybie uproszczonym)
Oferta realizacji zadania publicznego
Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego. (X - XVIII wiek) przeznaczonej do promocji i edukacji - etap III"
(złożona w trybie uproszczonym)
 
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej - Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej oddział w Koninie, na zadanie publiczne pn.: „Stworzenie i elektroniczna edycja multimedialnej bazy informacji o dziedzictwie subregionu konińskiego.(X - XVIII wiek) przeznaczonej do promocji i edukacji - etap III".
 
Treść oferty dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu Konińskiego.
 
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2014 r. Osoba do kontaktu: Dorota Sobieraj-Krawczyk - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-10-01 14:32:54)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-04-21 12:34:19)
Lista wiadomości