logo
logo bip
Akty prawa miejscowego dotyczące NGO

UCHWAŁA NR XI/86/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2019 r. w sprawie aktualizacji Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2021
wersja dla czytnika ekranu - pobierz

UCHWAŁA NR XXXVII/248/2017 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

UCHWAŁA NR XLV/386/2014 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

UCHWALA NR XXXV/271/2013 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIII/186/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XV/105/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych - uchwała obowiązuje od dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/107/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-01-20 13:16:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-27 11:08:04)