logo
logo bip
Wydział Zarządzania Kadrami

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p., pok. 362,361
Fax +48 /63/ 240 32 01

Naczelnik Wydziału
Anna Hernas
tel. +48 /63/ 240 32 14, II p., pok. 362
e-mail: anna.hernas@powiat.konin.pl

Inspektor ds. pracowniczych
Piotr Adamiak
tel. +48 /63/ 240 32 05, II p., pok. 361
e-mail: piotr.adamiak@powiat.konin.pl

Inspektor ds. pracowniczych
Jolanta Jesiołowska
tel. +48 /63/ 240 32 11, II p., pok. 361
e-mail: jolanta.jesiolowska@powiat.konin.pl

Podinspektor ds. pracowniczych
Anna Liczbińska
tel. +48 /63/ 240 33 04, II p., pok. 361
e-mail: anna.liczbinska@powiat.konin.pl

Wydział Zarządzania Kadrami realizuje zadania w zakresie:

 1. polityki zarządzania zasobami ludzkimi poprzez:
  1. kształtowanie struktury zasobów ludzkich w urzędzie;
  2. planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi;
  3. określanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na poszczególne stanowiska;
  4. identyfikowanie potrzeb kadrowych oraz sporządzanie planów zatrudnienia i wynagrodzeń;
  5. zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa poprzez tworzenie przejrzystych reguł otwartego naboru, służby przygotowawczej, podnoszenia kwalifikacji pracowników, okresowych ocen pracowniczych, systemu motywacyjnego pracowników;
  6. organizowanie służby przygotowawczej oraz egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą;
  7. organizowanie prac związanych z dokonywaniem przeglądu kadrowego oraz okresowych ocen pracowników;
 2. prowadzenia spraw kadrowych poprzez:
  1. zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
  2. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
  3. przygotowywanie dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
  4. prowadzenie dokumentacji w zakresie nagród uznaniowych i jubileuszowych oraz awansów pracowników;
  5. sporządzanie dokumentów potwierdzających aktualne warunki płacowe pracowników;
  6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
  7. monitorowanie dyscypliny pracy,
  8. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników;
  9. organizowanie i monitorowanie terminów badań wstępnych, kontrolnych i okresowych dla pracowników;
  10. organizowanie praktyk szkolnych i studenckich oraz staży;
  11. planowanie, organizację i realizację szkoleń;
  12. prowadzenie dokumentacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych;
  13. opracowywanie i aktualizację wewnętrznych regulaminów takich jak: regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulamin wynagradzania, regulamin ocen pracowniczych;
 3. prowadzenia centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
 4. prowadzenia spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, z wyłączeniem radnych powiatu konińskiego;
 5. organizowania i protokołowania narad Kierownictwa z Naczelnikami oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych;
 6. organizowania i prowadzenia działalności socjalnej dla pracowników Starostwa w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 7. prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów przeciwpożarowej;
 8. opracowywanie planu finansowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału.

Wydział używa symbolu „WZ”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Stanisława Smorąg
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 10:09:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-07-09 10:48:34)