logo
logo bip

Biuro Rady

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p. pok. 264-268
fax +48 /63/ 240 32 01
e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl

Kierownik Biura
Dorota Sobieraj-Krawczyk
tel. +48 /63/ 240 32 09, I p., pok. 265
e-mail: dorota.sobieraj-krawczyk@powiat.konin.pl

Inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu
Monika Szymaszek
tel. +48 /63/ 240 32 07, I p., pok. 266
e-mail: monika.szymaszek@powiat.konin.pl

Inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu
Halina Cholewjusz
tel. +48 /63/ 240 32 26, I p., pok. 266
e-mail: halina.cholewjusz@powiat.konin.pl

Biuro Rady realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, administracyjnej i organizacyjnej Rady Powiatu Konińskiego, przewodniczącego rady, komisji rady poprzez:
  1. wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji;
  2. sporządzenie protokołów z sesji Rady  Powiatu i z posiedzeń komisji;
  3. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej komisji;
  4. opracowywanie projektów opinii, stanowisk, uchwał Rady w przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Przewodniczącego Rady, Komisje Rady, Kluby radnych lub określoną w Statucie liczbę radnych;
  5. przekazywanie staroście terminarza i tematyki sesji Rady i posiedzeń Komisji;
  6. przygotowywanie projektów rocznego planu pracy Rady i jej Komisji;
  7. prowadzenie dokumentacji z kontroli wykonywanych przez komisje;
  8. przekazywanie uchwał podjętych przez Radę do organów nadzoru;
  9. przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji;
  10. przekazywanie uchwał podjętych przez Radę, a także wniosków komisji do realizacji zarządowi powiatu;
  11. wykonywanie wymaganych czynności związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych;
  12. prowadzenie rejestrów: projektów uchwał Rady Powiatu;  uchwał Rady Powiatu; wniosków i opinii komisji; interpelacji i zapytań radnych; aktów prawa miejscowego; skarg rozpatrywanych przez Radę; delegacji radnych; wniosków i postulatów mieszkańców powiatu i innych podmiotów do rady powiatu;
  13. przygotowywanie, udostępnianie i przekazywanie informacji wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę i jej komisje.
  14. prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
  15. prowadzenia ewidencji radnych oraz dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego,
  16. organizacji szkoleń dla radnych,
 2. współdziałanie w zakresie reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Biuro Rady używa symbolu „BR”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:02:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 12:28:38)