logo
logo bip

Wydział Administracyjno-Organizacyjny

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
fax +48 /63/ 240 33 00
parter - pok. 168, Punkt Informacyjny, II p. - pok. 363, 364

Naczelnik Wydziału
Genowefa Kaszuba
tel. +48 /63/ 240 32 12, II p., pok. 364
e-mail: zamowienia@powiat.konin.pl 

Inspektor ds. administracyjnych
Anna Freger
tel. +48 /63/ 240 32 13, II p., pok. 363 C
e-mail: administracyjny@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracyjnych i infrastruktury
Bożena Wróbel
tel. +48 /63/ 240 32 13, II p., pok. 363 C
e-mail: bozena.wrobel@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracyjnych i BIP
Eliza Nowaczyk
tel. +48 /63/ 240 32 98, II p., pok. 363 A
e-mail: bip@powiat.konin.pl
e-mail: eliza.nowaczyk@powiat.konin.pl

Inspektor ds. administracyjnych, infrastruktury i archiwum
Sebastian Tołoczko
tel. +48 /63/ 240 33 15 , II p., pok. 363 C
e-mail: sebastian.toloczko@powiat.konin.pl

Specjalista ds. administracyjnych i archiwum
Justyna Marczak
tel. +48 /63/ 240 33 00, II p., pok. 363 B
e-mail: justyna.marczak@powiat.konin.pl

Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
Ewa Mochnaczewska
tel. +48 /63/ 240 32 23, parter, pok. 168
e-mail: ewa.mochnaczewska@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
Katarzyna Marciniak
tel. +48 /63/ 240 32 23, parter, pok. 168
e-mail: katarzyna.marciniak@powiat.konin.pl 

Rzemieślnik specjalista
Marian Zawadzki
tel. +48 /63/ 240 32 38

Rzemieślnik specjalista
Artur Wiśniewski
tel. +48 /63/ 240 32 38

Kierowca samochodu osobowego
Henryk Płócienniczak
tel. +48 /63/ 240 32 38

Kierowca samochodu osobowego
Tomasz Janiak
tel. +48 /63/ 240 32 38 

Wydział Administracyjno-Organizacyjny realizuje zadania w zakresie:

 1. spraw organizacyjnych poprzez:
  1. prowadzenie kancelarii Starostwa;
  2. prowadzenie centralnego rejestru skarg I wniosków oraz postępowań w tym zakresie;
  3. prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa;
  4. prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli urzędowych używanych w Starostwie;
  5. prowadzenia Punktu Informacyjnego Starostwa;
 2. spraw administracyjnych poprzez:
  1. techniczne i gospodarcze zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Starostwa;
  2. ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Koninie;
  3. utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury Starostwa, w tym prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych;
  4. zabezpieczenie techniczne budynku i pomieszczeń biurowych Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz Hurtowej 1;
  5. administrowanie salami narad oraz zapewnienie technicznej obsługi obrad Rady, posiedzeń Zarządu oraz spotkań i narad;
  6. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją urządzeń i wyposażenia Starostwa;
  7. prowadzenie gospodarki materiałów biurowych oraz ich rozdział na wydziały;
  8. wykonywanie zada ń z zakresu gospodarowania środkami transportu oraz rozliczanie kierowców;
 3. zamówień publicznych poprzez prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. organizowania, koordynowania oraz rozliczania prac inwestycyjnych w powiecie, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych przekazanych do realizacji powiatowym jednostkom organizacyjnym;
 5. administrowania budynkami stanowiącym i własność Powiatu z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych, oddanych w trwały zarząd poprzez:
  1. zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej tych budynków oraz infrastruktury technicznej związanej z tymi budynkami (sieci wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej itd.);
  2. wynajem pomieszczeń biurowych;
  3. nadzorowanie realizacji zadań i usług związanych z utrzymaniem czystości i ochroną mienia w administrowanych obiektach;
  4. przeprowadzanie remontów i modernizacji pomieszczeń biurowych;
 6. prowadzenia rejestru umów i porozumień;
 7. prowadzenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;
 8. administrowania internetowym Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego;
 9. wykonywania zadań związanych z wyborami i referendum;
 10. opracowywanie planu finansowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału.

Wydział używa symbolu „WO”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Genowefa Kaszuba
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:31:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-02-04 14:12:58)