logo
logo bip

Wydział Komunikacji

OBSŁUGA KLIENTÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
Parter, pok. 151 - 158
tel. +48 (063) 240 32 74, 240 32 41, 240 32 56, 240 32 62, tel./fax +48/63 240 32 55
e-mail: komunikacja@powiat.konin.pl

ZAREZERWUJ WIZYTĘ W WYDZIALE KOMUNIKACJI PRZEZ INTERNET

Naczelnik Wydziału
Marcin Wietrzykowski
tel. +48 /63/ 240 32 52, pok. 151
e-mail: komunikacja@powiat.konin.pl
e-mail: marcin.wietrzykowski@powiat.konin.pl

Z-ca Naczelnika Wydziału
Jadwiga Kasprzyk
tel. +48 /63/ 240 32 53, pok. 154

Inspektor ds. transportu
Danuta Kwolik
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców
Krzysztof Jasiński
tel. +48 /63/ 240 32 56, pok. 153

Główny specjalista ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Jacek Grzemski
tel. +48 /63/ 240 32 55, pok. 155
e-mail: komunikacja@powiat.konin.pl

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Katarzyna Nowak
tel. +48 /63/ 240 32 55, pok. 155
e-mail: komunikacja@powiat.konin.pl

Inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów
Edyta Włodarczyk
tel. +48 /63/ 240 32 41, pok. 156
e-mail: edyta.wlodarczyk@powiat.konin.pl

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Anita Szumna
tel. +48 /63/ 240 32 62, pok. 152

Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Beata Zetlerowicz
tel. +48 /63/ 240 32 62, pok. 152

Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Grażyna Włodarczyk
tel. +48 /63/ 240 32 10, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Małgorzata Jakubowicz
tel. +48 /63/ 240 32 10, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Anita Szczebelska
tel. +48 /63/ 240 32 41, pok. 158

Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Anna Such
tel. +48 /63/ 240 32 59, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Monika Kierzek
tel. +48 /63/ 240 32 59, pok. 158

Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Halina Kolibowska
tel. +48 /63/ 240 32 10, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Irena Łukaszewska
tel. +48 /63/ 240 32 10, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Elżbieta Fietkiewicz
tel. +48 /63/ 240 32 10, pok. 158

Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Liliana Wojciechowska
tel. +48 /63/ 240 32 10,  pok. 158

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Anna Pachciarz
tel. +48 /63/ 240 32 10,  pok. 158

Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Joanna Rudyj
tel. +48 /63/ 240 32 10,  pok. 158

Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Edyta Imbiorkiewicz
tel. +48 /63/ 240 32 41,  pok. 156
e-mail: edyta.imbiorkiewicz@powiat.konin.pl
e-mail: komunikacja2@powiat.konin.pl

Inspektor ds. rejestracji pojazdów i gospodarki materiałowej
Barbara Świątek
tel. +48 /63/ 240 32 10,  pok. 158

Wydział Komunikacji realizuje zadania w zakresie:

 1. komunikacji i transportu drogowego w szczególności poprzez:
  1. rejestrację pojazdów;
  2. wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;
  3. wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
  4. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydawanie im legitymacji;
  5. wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
  6. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy;
  7. udzielanie licencji przedsiębiorcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
  8. wydawanie zezwolenia przedsiębiorcy na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;
  9. prowadzenie postępowań z  pojazdami usuwanymi z drogi;
  10. prowadzenie gospodarki materiałowej związanej z rejestracją pojazdów.

Wydział używa symbolu „WK”.

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów:

 • w zakresie rejestracji pojazdów (pokój 158):
 • w poniedziałki w godzinach: 800 - 1500       
 • od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1500
 • w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych, wydawania wtórników dowodów rejestracyjnych i tablic oraz nalepek kontrolnych na szybę, zgłaszania zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz wyrejestrowania pojazdu (pok. 157):
 • w poniedziałki w godzinach: 800 - 1530;
 • od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1530       
 • w zakresie praw jazdy (pokój 152):
 • w poniedziałki w godzinach: 800-1530
 • od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1530
 1. Informacja w zakresie rejestracji pojazdów - tel. (063) 240 32 74
 2. Rejestracja pojazdów - pok. 158, tel. (063)240 32 10, (063)240 32 40, (063) 240 32 59, fax(63) 240 32 57
 3. Wydawanie dowodów rejestracyjnych - pok. 157, tel. (063) 240 32 69; (063) 240 32 54, fax (63) 240 32 79
 4. Zgłaszanie sprzedaży pojazdów, wydawanie wtórników dokumentów i tablic - pok. 157, tel. (063) 240 32 54, (63) 240 32 69, fax (63) 240 32 79
 5. Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy - pok. 152, tel. (063) 240 32 62

Sprawy załatwiane w Wydziale Komunikacji:

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:09:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-29 15:01:20)