logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii

ul. płk. Witolda Sztarka 1
62-500 Konin I p., pok. 101, 102, 113

Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Danuta Studzińska
tel. +48 /63/ 218 66 09, I p., pok. 102
e-mail: danuta.studzinska@powiat.konin.pl

Główny Specjalista ds. geodezji
Iwona Rolska
tel. +48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101
e-mail: iwona.rolska@powiat.konin.pl

Geodeta
Magdalena Plamowska
tel.+48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101

Geodeta
Maria Frątczak
tel. +48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101 

Geodeta
Ewa Gorgolewska
tel. +48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113

Inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Katarzyna Wieczorek
tel.+48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113 

Podinspektor ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Jolanta Bartczak
tel.+48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113

Geodeta Powiatowy przy pomocy kierowanego przez niego Wydziału Geodezji i Kartografii realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków;
 2. prowadzenia czynności wyjaśniających w zakresie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków;
 3. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie klasyfikacji gruntów, zarówno z wniosków indywidualnych jak i z urzędu w tym:
  1. klasyfikację gruntów po rekultywacji;
  2. klasyfikację gruntów leśnych w tym również gruntów zalesionych na koszt Skarbu Państwa;
  3. klasyfikację gruntów pozostałych;
 4. prowadzenia rejestru i wydawania upoważnień dla osób sporządzających projekt ustalenia klasyfikacji gruntów zgodnie z § 5. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 5. kontroli dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych;
 6. prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie podziału na obręby i określenia ich granic zgodnie z § 8.1. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 7. prowadzenia postępowań w sprawach scaleń i wymiany gruntów;
 8. wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 9. wydawania opinii w zakresie zmiany nazwy miejscowości;
 10. prowadzenia zagadnień związanych z ochroną znaków geodezyjnych;
 11. uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z upoważnienia Starosty zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 12. koordynowania prac związanych z zakładaniem osnów szczegółowych;
 13. prowadzenia rejestru oraz obsługi zawiadomień o czynnościach jednostek wykonawstwa geodezyjnego podjętych w celu ustalenia granic wynikających z § 38.4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
 14. sporządzania planów rocznych w zakresie potrzeb finansowych ww. dotacji oraz sporządzania zestawień zbiorczych w tym zakresie;
 15. opracowania i merytorycznego nadzoru nad realizacją projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym rozstrzygania uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie złożonych zarzutów do danych ujawnionych w ramach realizowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Geodeta Powiatowy używa symbolu „WG”.

Sprawy załatwiane w Wydziale Geodezji i Kartografii

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Iwona Rolska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-01-08 14:32:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-08-27 10:41:00)