logo
logo bip

Wydział Finansowy

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p., pok. 453, 460 - 463 
fax +48 /63/ 240 32 81
e-mail: budzet@powiat.konin.pl  
e-mail: ksiegowosc@powiat.konin.pl

Naczelnik Wydziału
Anna Krygier
tel. +48 /63/ 240 32 19, III p., pok. 453
e-mail: anna.krygier@powiat.konin.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału
Magdalena Nowak
tel. +48 /63/ 240 32 18, III p., pok. 460 B
e-mail: magdalena.nowak@powiat.konin.pl 

Inspektor ds. obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu
Iwona Rogowicz
tel. +48 /63/ 240 32 22 , III p., pok. 461
e-mail: budzet@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. płac, ubezpieczeń pracowniczych i analiz budżetu
Justyna Białecka
tel. +48 /63/ 240 33 11, III p., pok. 462
e-mail: justyna.bialecka@powiat.konin.pl

Inspektor ds. planowania i analiz budżetu
Anna Lis
tel. +48 /63/ 240 33 11, III p., pok. 462
e-mail: anna.matyjasik@powiat.konin.pl

Inspektor ds. obsługi księgowej dochodów i windykacji
Kamila Depczyńska
tel. +48 /63/ 240 32 81, III p., pok. 463
e-mail: ksiegowosc@powiat.konin.pl

Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej
Aleksandra Pyrzyńska
tel. +48 /63/ 240 33 12, III p., pok. 463
e-mail: ksiegowosc@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. sprawozdawczości, planowania i analiz budżetu
Tomasz Tarczewski
tel. +48 /63/ 240 32 20, III p., pok. 460A
e-mail: tomasz.tarczewski@powiat.konin.pl  

Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:

 1. budżetu powiatu poprzez:
  1. opracowywanie projektów i planów budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu;
  2. opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami;
  3. opracowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć;
  4. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
  5. przekazywanie informacji powiatowym jednostkom organizacyjnym i wydziałom Starostwa o zmianach budżetu;
  6. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu;
  7. nadzorowanie prawidłowości sporządzania sprawozdań przez powiatowe jednostki organizacyjne;
  8. prowadzenie księgowości budżetu Powiatu;
  9. nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
  10. nadzorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;
  11. przygotowywanie innych planów, prognoz i analiz dla potrzeb Zarządu i Rady;
  12. uczestniczenie w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej;
  13. uczestniczenie w przygotowaniu   specyfikacji   kredytowych   i obsługi   budżetu    Powiatu w tym zakresie;
 2. rachunkowości i gospodarki finansowej poprzez:
  1. prowadzenie  rachunkowości  oraz  gospodarki  finansowej  Starostwa,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
  2. prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
  3. prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
  4. współdziałanie z organami skarbowymi;
  5. prowadzenie i rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) przez Powiat Koniński;
  6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości;
  7. prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji;
  8. windykację należności budżetowych;
  9. obsługę długu publicznego;
  10. wydawanie pracownikom Starostwa zaświadczeń o wynagrodzeniu.

Wydział używa symbolu „WF”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Anna Krygier
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 10:44:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-22 11:50:10)