logo
logo bip
Biuro Prawne

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter, pok. 163, 169
tel. +48 /63/ 240 32 17

Radca prawny - koordynator
Sławomir Styczewski
tel. +48 /63/ 240 32 97, parter, p. 163
e-mail: prawny@powiat.konin.pl

Radca prawny
Krystyna Królak
tel. +48 /63/ 240 32 17, parter, p. 169A
e-mail: krystyna.krolak@powiat.konin.pl

Radca prawny
Arkadiusz Grzechowiak
tel. +48 /63/ 240 32 58, parter, p. 169B
e-mail: arkadiusz.grzechowiak@powiat.konin.pl

Inspektor ds. obsługi prawnej
Michał Szefliński
tel. +48 /63/ 240 32 17, parter, p. 169A
e-mail: michal.szeflinski@powiat.konin.pl

Biuro Prawne realizuje zadania w zakresie bieżącej obsługi prawnej poprzez:

 1. bieżące udzielanie porad prawnych w zakresie działalności poszczególnych wydziałów, organów Powiatu, a także udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych na rzecz obsługi wydziałów,
 2. sporządzanie pisemnych opinii prawnych (ekspertyz),
 3. sporządzanie projektów umów, decyzji administracyjnych, zarządzeń, projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych aktów wywołujących skutki prawne o znacznym stopniu skomplikowania, tj. których treść i zakres wykracza poza zwykły zakres działania wydziału;
 4. opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów, decyzji administracyjnych, uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, zarządzeń oraz innych aktów wywołujących skutki prawne;
 5. obsługę prawną sesji Rady Powiatu oraz uczestnictwo w razie konieczności w posiedzeniach i naradach, negocjacjach, organizowanych przez Starostwo;
 6. monitorowanie zmian w przepisach prawa i orzecznictwa sądów powszechnych oraz niezwłoczne przekazywanie tych informacji wydziałom merytorycznym;
 7. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatu;
 8. doradztwo w zakresie sporządzania projektów umów, opinii, kontroli umów w zakresie zamówień publicznych;
 9. uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego;
 10. wdrażanie nowych regulacji prawnych;
 11. wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;

Biuro Prawne używa symbolu „BP”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Michał Szefliński
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-05 10:04:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 13:45:13)