logo
logo bip
Biuro Kontroli

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p., pok. 253
tel. +48 /63/ 240 32 89

Kierownik Biura
Andżelika Karczewska
tel. +48 /63/ 240 32 89, I p., pok. 253
e-mail: andzelika.karczewska@powiat.konin.pl

podinspektor ds. kontroli
Kinga Marańda
tel. +48 /63/ 240 32 87, I p., pok. 253
e-mail: kinga.maranda@powiat.konin.pl

Biuro Kontroli realizuje zadania w zakresie:

 1. opracowywania rocznego planu kontroli;
 2. przeprowadzania kontroli w wydziałach/biurach Starostwa, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz podmiotach niepublicznych, które otrzymały dotację celową z budżetu Powiat na realizację zadań, poprzez badanie:
  1. funkcjonowania kontroli zarządczej (w tym spraw finansowo-księgowych);
  2. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  3. efektywności i skuteczności wykonywania zadań;
  4. wiarygodności sporządzania sprawozdań;
  5. ochrony zasobów;
  6. przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  7. efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  8. zarządzania ryzykiem;
 3. sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 4. przygotowywania wystąpień pokontrolnych wraz z zaleceniami;
 5. przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;
 6. przeprowadzania na zlecenie Starosty kontroli doraźnych (poza planem kontroli);
 7. opracowywania rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
 8. współpracy z pracownikami merytorycznymi Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podmiotów niepublicznych, które otrzymały dotację celową z budżetu Powiatu na realizację zadań w zakresie będącym przedmiotem kontroli;
 9. współpracy z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

Biuro używa symbolu „BF”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
 • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-03-20 13:02:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2021-01-12 08:24:58)