logo
logo bip
Biuro Informatyki

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p. pok. 368
fax +48 /63/ 240 32 01

Kierownik Biura
Radosław Bagrowski
tel. +48 /63/ 240 33 16, II p., pok. 368

Inspektor ds. sprzętu komputerowego i oprogramowania
Piotr Kwiatkowski
II p., pok. 368

Główny specjalista ds. informatyki
Mariusz Brzęcki
tel. +48 /63/ 240 32 16, II p., pok. 368

Biuro Informatyki realizuje zadania w zakresie obsługi informatycznej urzędu poprzez:

 1. administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi;
 2. utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
 3. prowadzenie obsług i oraz zabezpieczenie zasobów informatycznych urzędu wraz z zapewnieniem ich napraw, konserwacji i modernizacji;
 4. prowadzenie ewidencji posiadanych zasobów informatycznych oraz gromadzenie towarzyszących im materiałów (oprogramowanie, licencje, sterowniki, instrukcje, elementy zabezpieczające);
 5. planowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemu informatycznego przed zagrożeniami płynącymi z połączenia z siecią Internet oraz istniejącymi w sieci wewnętrznej urzędu;
 6. planowanie i realizację zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań informatycznych, podzespołów komputerowych, narzędzi, telefonów GSM oraz materiałów dla zapewnienia ich utrzymania;
 7. wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych;
 8. nadzór nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd, współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcami oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów;
 9. poszukiwanie nowych rozwiązań rynkowych i dostosowywanie zasobów informatycznych urzędu do wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy prawa;
 10. wspomaganie pracowników we właściwym użytkowaniu zasobów informatycznych urzędu;
 11. współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia opracowań dotyczących bezpieczeństwa zasobów informatycznych urzędu oraz rozwoju i właściwej eksploatacji systemów branżowych;
 12. zapewnienie obsługi technicznej dla funkcjonowania strony internetowej, kont pocztowych i Biuletynu Informacji Publicznej;
 13. planowanie, integrację i włączanie do eksploatacji zasobów informatycznych niezakupionych bezpośrednio poprzez Starostwo;
 14. nadzorowanie przestrzegania ustawy o prawie autorskim dla oprogramowania komputerowego stosowanego w Starostwie;
 15. współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Starostwa z wykorzystaniem technologii informatycznych;
 16. utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury informatycznej;
 17. administrowanie systemem alarmowym i monitorującym, zamontowanym w budynku Starostwa oraz przy ulicy Hurtowej 1;
 18. administrowanie, obsługa i eksploatacja centrali telefonicznej w tym: programowanie centrali telefonicznej, instalacja i przenoszenie numerów do nowych lokalizacji;
 19. nadzór nad prawidłowym działaniem systemu telefonicznego Urzędu, a w szczególności: przydzielanie odpowiednich uprawnień użytkownikom i grupom użytkowników, przydzielania poszczególnych numerów telefonów.

Biuro używa symbolu „BI”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Mariusz Brzęcki
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 10:16:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 13:40:19)