logo
logo bip

Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

MAGDALENA SAKOWSKA

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter, pok. 170
tel. +48 /63/ 240 32 73
e-mail: kontrola@powiat.konin.pl

Audytor wewnętrzny realizuje zadania poprzez:

 1. monitorowanie obszarów ryzyka Starostwa;
 2. sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego, obejmującego komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu;
 3. przeprowadzanie zadań audytowych zatwierdzonych w rocznym planie audytu;
 4. monitorowanie i ocena wyników zadań audytowych oraz stanu wdrożenia zaleceń poaudytowych;
 5. przeprowadzanie czynności sprawdzających;
 6. podejmowanie czynności doradczych (niezależnie od zadań ujętych w rocznym planie audytu) w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki;
 7. sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu i przedkładanie go Staroście;
 8. wstępną weryfikację aktów normatywnych tworzących system kontroli zarządczej w Starostwie na etapie ich opracowywania; 
 9. prowadzenie bieżących i stałych akt audytu;
 10. współpracę z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

Audytor wewnętrzny używa symbolu „PA”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Sakowska
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:53:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 13:49:10)