logo
logo bip
EWIDENCJE I REJESTRY

Dane z ewidencji i rejestrów udostępnia się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w wydziale/biurze, w którym prowadzony jest dany rejestr lub na wniosek pisemny.

 1. Wydział Zarządzania Kadrami  
  1. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 
 2. Wydział Administracyjno-Organizacyjny
  1. Rejestr skarg i wniosków
  2. Rejestr umów
  3. Rejestr porozumień
  4. Rejestr umów (zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych)
  5. Rejestr reklamacji (związanych z realizacją umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego)
 3. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
  1. Ewidencja stowarzyszeń
  2. Ewidencja fundacji
  3. Ewidencja uczniowskich klubów sportowych
  4. Ewidencja szkół niepublicznych
 4. Wydział Architektury i Budownictwa
  1. Rejestr pozwoleń na budowę i rozbiórkę
  2. Rejestr zgłoszeń robót budowlanych
  3. Rejestr zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania
  4. Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających, że budynek jest jednorodzinny
  5. Rejestr wydawanych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową
  6. Rejestr wydawanych zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali
 5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  1. Rejestr sprzętu pływającego: 
  2. służącego amatorskiemu połowu ryb
  3. dla uprawnionych do rybactwa
  4. Rejestr kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego
  5. Rejestr wydanych legitymacji członków Społecznej Straży Rybackiej
  6. Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa unijnego 
  7. Rejestr zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  8. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach wymienionych w art. 19 ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  9. Rejestr wniosków rolników o zalesienie gruntów rolnych
  10. Rejestr kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatu konińskiego
  11. Rejestr wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o wyrąb drzew
  12. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska
 6. Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
  1. Ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
  2. Ewidencja zasobu nieruchomości Powiatu Konińskiego
 7. Wydział Komunikacji
  1. Ewidencja instruktorów-elektroniczna
  2. Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców-elektroniczna
  3. Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień-elektroniczna
  4. Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
  5. Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
  6. Wykaz tablic rejestracyjnych - elektroniczny
  7. Wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów - elektroniczny
 8. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  1. Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich
 9. Biuro Rady
  1. Rejestr uchwał Rady Powiatu
  2. Rejestr wniosków i interpelacji radnych
  3. Rejestr skarg rozpatrywanych przez Radę Powiatu
 10. Biuro Zarządu 
  1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu
  2. Rejestr Zarządzeń Starosty Konińskiego
  3. Rejestr informacji publicznej
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Eliza Nowaczyk
 • Informacja opublikowana przez: (2006-11-28 09:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-03-12 11:00:11)